Condicions de compra

 

CONDICIONS SOCIS. ACCEPTACIÓ DE NORMATIVA I CONDICIONS

 

El/la sotasignat declara, que ha llegit i que accepta les condicions que es detallen a continuació.

Per possibles canvis de quota, número de compte, manteniment o baixa, avisaré i complimentaré el formulari corresponent a recepció, entre el dia 01 i el dia 25 al mes previ a l’efectivitat del canvi.

El xip d’accés serà obligatori, a l’entrada i també a la sortida del centre. En cas de pèrdua ó altres es sol·licitarà un xip nou a recepció, essent el cost del mateix de 1€.

En cas de baixa, es queda exempta de les condicions/promocions establertes en el moment de l’alta.

Menors de 16 anys. L’ús del servei als menors de 16 anys. Excepcionalment, amb 14 i 15 anys, podran utilitzar la zona cardiovascular i de pes lliure  supervisada pel personal de la Piscina Municipal i sempre que el pare/mare/tutor/tutora legal hagi signat el document d’autorització.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Cassà de la Selva.

Finalitat: registre de les persones usuàries de la piscina coberta municipal i cobrament de quotes.

Legitimació: les dades es tracten en compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i en compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Destinataris: en cas de domiciliar les quotes, les dades es comuniquen a entitas bancàries amb finalitat de cobrament.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

> Podeu consultar  informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat.

CONDICIONS PISCINA EXTERIOR (TEMPORADA ESTIU)

 • L’Abonament de la piscina exterior, em dóna dret a l’accés a la piscina.

 • En cap cas em dóna dret a fer ús de la resta de les instal·lacions de la piscina coberta, ni a participar en cap de les activitats que s’hi porten a terme.

 • No es retornarà ni es compensarà el cost de l’abonament en cas de no utilitzar-lo ni per inclemències meteorològiques.

 • El preu dels packs piscina, així com dels abonaments, serà inalterable, a excepció de la compra anticipada.

 • Piscina exterior oberta del 21 de juny al 06 de setembre, ambdós inclosos.

 • L’horari de la instal·lació serà de dilluns a diumenge (festius inclosos) de 10.30h a 20.30h els mesos de juny i juliol i de 10:30h a 20:00h els mesos d’agost i setembre.

 • L’entrada a la piscina s’efectuarà mitjançant un xip personal i intransferible que es lliurarà a l’interessat en el moment de donar-se d’alta previ abonament d’una fiança d’1 euro. Fiança que es retornarà en el moment de la devolució del xip.

 • En el cas de detectar-se que el xip de l’autoritzat l’utilitzin altres persones per accedir a la piscina, o si utilitza serveis de la piscina coberta,  es reserva el dret a vetar-li l’entrada a l’usuari sense dret a devolució dels imports abonats.

 • L’usuari de la piscina exterior autoritza que el personal de la instal·lació pugui utilitzar sistemes per a identificar-lo de la resta d’abonats de la piscina coberta.

 • És  imprescindible dutxar-se abans d’entrar a la piscina

 REGLAMENT

 És obligatori

 • Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.

 • Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i a tots els seus elements evitant trencaments, usos indeguts, desperfectes, etc.

 • Identificar-se a petició de qualsevol membre del personal de la instal·lació que ho demani.

 • Dutxar-se abans del bany

No és permès

 • Entrar vestit amb roba i/o calçat de carrer a la zona de bany, excepte visites puntuals i específiques autoritzades pel personal de la instal·lació.

 • Menjar a la gespa. A tal efecte s’utilitzaran les zones expressament habilitades al respecte.

 • Envasos de vidre.

 • Llençar deixalles a la gespa. Caldrà utilitzar les papereres del recinte.

 • No es permet jocs de pilota en el recinte de la piscina, o qualsevol altra activitat que pugui molestar a la resta dels usuaris, llevat de les zones expressament assenyalades (zona de jocs gespa piscina coberta).

 • Córrer o donar empentes.

 • L’accés de persones que pateixin malalties infeccioses a la zona de bany. La direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.

 • L’entrada a joves menors de 14 anys sense acompanyament d’un adult o major d’edat.

 • Fumar en tota la instal·lació ni consumir begudes alcohòliques.

 • Accedir a la instal·lació amb neveres, cadires, para-sols, equips de música o similars

Es recomana

 • En els carrers, nedar sempre per la dreta.

 • No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.

 • Dutxar-se després de sortir de l’aigua.

 • No menjar dues hores abans d’entrar a l’aigua.

Altres

 • Els usuaris en règim de lloguer o cessions d’espais, quan participin en activitats organitzades per entitats, han d’utilitzar els carrers dins l’horari indicat en la planificació general de distribució d’entrenaments i lloguers, i han de respectar aquests horaris amb la màxima puntualitat.

 • Els responsables dels grups vetllaran pel correcte ús de la instal·lació.

 • L’aforament màxim és de 240 persones (inclosos els espais d’aigua i platja). No es permet l’entrada d’animals.

 • Les persones i entitats que no respectin les normes de funcionament hauran d’abandonar la instal·lació temporalment o definitivament.

 • En cas de tancament de la piscina descoberta NO es donarà accés i/o s’obrirà la piscina coberta.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cassà de la Selva.

 • Finalitat: registre de les persones usuàries de la piscina coberta municipal i cobrament de quotes.

 • Legitimació: les dades es tracten en compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i en compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 • Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.

 • Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

 • > Podeu consultar  informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat.